INDEX stránky
Mapy
Správy
Magazín
MôjMail
ATLAS

Dráha spoja
       
Bus 205503 1 +    |    |   | 

Zastávka        Prích.      Odch.       Poz.      Km  

 
 
 
 
12:41
 
13:25
 
 
 
14:25
 
 
 
 
 
16:05
11:45
11:55
12:08
12:27
12:45
13:02
13:27
13:50
14:00
14:12
14:27
14:47
15:12
15:27
15:42
15:52
  1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
0
11
23
41
52
66
88
108
117
129
141
159
181
193
205
213
229
 
  
  
  Senica-Piešťany-Banská Bystrica
  SAD Trnava a.s.; Trnava; 0900211911
  ide v +,nejde od 24. do 29.XII.,1.I.,23.,24.III.
  Na linke platí cenník vyhlásený dopravcom.
  Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok.
  R- Miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť vo všetkých miestenkových kanceláriách AMS z B.Bystrice,Sliača a Zvolena do Prievidze až Senice.
  Detské kočíky a veľmi rozmerné predmety sa neprepravujú.