INDEX stránky
Mapy
Správy
Magazín
MôjMail
ATLAS

Dráha spoja
       
Bus 205503 2 + R    |    |   | 

Zastávka        Prích.      Odch.       Poz.      Km  

 
 
 
 
 
 
19:10
 
 
 
20:15
 
20:57
 
 
 
 
 
 
22:00
17:30
17:50
17:56
18:11
18:25
18:50
19:12
19:24
19:37
19:47
20:17
20:37
21:00
21:15
21:25
21:30
21:40
21:45
21:50
  2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
0
16
24
36
48
70
88
100
112
121
141
163
177
188
201
206
213
216
218
229
 
  
  
  Senica-Piešťany-Banská Bystrica
  SAD Trnava a.s.; Trnava; 0900211911
  ide v +,nejde od 24. do 29.XII.,1.I.,23.,24.III.
  Na linke platí cenník vyhlásený dopravcom.
  Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok.
  R- Miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť vo všetkých miestenkových kanceláriách AMS z B.Bystrice,Sliača a Zvolena do Prievidze až Senice.
  Detské kočíky a veľmi rozmerné predmety sa neprepravujú.