INDEX stránky
Mapy
Správy
Magazín
MôjMail
ATLAS

Dráha spoja
       
Os 5738    |    |   | 

Stanica        Prích.      Odch.       Poz.      Km  

 
22:01
22:09
22:14
22:19
 
 
 
22:37
 
22:43
 
22:53
21:51
22:05
22:10
22:15
22:20
22:23
22:29
22:32
22:38
22:40
22:44
22:48
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
11
14
18
22
24
31
34
39
40
43
46
50
 
  
  
  ide v (1)-(5),(7),nejde 24.,25.,31.XII.,21.,23.III.,29.,31.VIII.,14.,16.XI.