INDEX stránky
Mapy
Správy
Magazín
MôjMail
ATLAS

Dráha spoja
       
Zr 1831 Levičan    |    |   | 

Stanica        Prích.      Odch.       Poz.      Km  

 
18:26
18:40
18:55
19:04
19:24
19:42
19:49
 
20:22
20:34
20:51
21:03
21:10
21:17
21:28
21:39
18:21
18:27
18:41
18:56
19:05
19:33
19:43
19:50
19:59
20:23
20:37
20:52
21:04
21:11
21:18
21:29
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
4
26
49
60
91
101
107
116
144
156
171
182
190
199
210
221
 
  
  
  ide v (5),(7),26.XII.,20.,24.III.,28.VIII.,1.,15.IX.,17.XI.,nejde 23.,30.XII.,21.,23.III.,29.,31.VIII.,14.IX.,16.XI.
  vozne 2.triedy