INDEX stránky
Mapy
Správy
Magazín
MôjMail
ATLAS

Dráha spoja
       
Zr 1833    |    |   | 

Stanica        Prích.      Odch.       Poz.      Km  

 
18:26
18:40
18:55
19:04
19:24
19:42
19:49
 
20:22
20:46
21:01
21:12
21:19
21:26
21:37
21:48
18:21
18:27
18:41
18:56
19:05
19:33
19:43
19:50
19:59
20:28
20:47
21:02
21:13
21:20
21:27
21:38
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
4
26
49
60
91
101
107
116
144
156
171
182
190
199
210
221
 
  
  
  ide v (1)-(4),(6),nejde od 21. do 26.XII.,29.,31.XII.,od 20. do 24.III.,28.VIII.,1.,15.IX.,17.XI.
  vozne 2.triedy