Odchody autobusov

Zastávka pri železničnej stanici

  x x x x x x
Žiar nad Hr., nemocnica 6,56 7,22 8.11 9.32 10.45 11,20
  xAS x x x    
  13.55 14.59 15.17 16.35    
  x          
Žiar nad Hr., Pož. zbrojnica 7,12          
  7          
Žiar nad Hr., SAD 20,45          
  x x 7      
Kremnica cez Žiar nad Hr. 12,10 14,43 19,20      
  x          
Hliník nad Hronom 14,33          
  xR +        
Senica 16,15 18,11        
  x x x x x x
Zvolen 5,55 6,19 6,48 11,18 13,18 13,50
  6 x x x + 7
Banská Bystrica 6,03 6,53 9,50 14,58 15,27 17,59
  x          
Prešov 5,47          
  x x        
Banská Štiavnica, SAD 9,57 12,25        
  x x        
Banská Štiavnica, križovatka 14,32 15,55        
  x x        
Železná Breznica 4,40 15,20        
             

Zastávka Garáž ŠL

  x x x      
Železná Breznica 6,53 13,58 15,22      
  x          
Zvolen 7,24          
             

V y s v e t l i v k y

x Pracovné dni v SR
+ Nedele a sviatky v SR
6 Sobota
7 Nedeľa
R Miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť vo všetkých miestenkových
kanceláriách AMS z B.Bystrice,Sliača a Zvolena do Prievidze až Senice.
AS Ide na Autobusovú stanicu Žiar nad Hronom