Odchody vlakov zo stanice Hronská Dúbrava

Smer Zvolen
4.58 Os 5731 Zvolen x
5.05 Os 7511 Zvolen x
6,07 Os 5733 Banská Bystrica x
6,19 Os 7513 Zvolen  
6,55 Os 5739 Zvolen  
7,07 Os 7501 Zvolen  
8,01 Os 5701 Zvolen x
9,16 R 811 Horehronec Košice  
12,42 R 831 Slatina Banská Bystrica  
13,02 Os 5735 Zvolen  
13,19 Os 7503 Zvolen x
13,19 Os 7551 Zvolen 6, +
15.11 R 803 Urpín Banská Bystrica  
16,15 Os 5737 Zvolen  
17,34 Os 7553 Zvolen 6 ,+
17,43 Os 7505 Zvolen  
18,11 R 805 Sitno Banská Bystrica  
18,40 Os 5703 Zvolen  
19,46 Os 6112 Zvolen x
20,57 Os 6114 Zvolen 7
21,21 Os 7507 Zvolen  
21,29 Zr 1831 Levičan Zvolen 5, 7
21,38 Zr 1833 Zvolen 1-4, 6
Smer Levice
5,09 Os 5700 Nové Zámky  
7,13 Os 5732 Levice  
9,45 R 804 Sitno Bratislava hl. stanica  
12,10 Os 5734 Levice  
13,01 R 802 Urpín Bratislava hl. stanica  
15,12 Os 5702 Nové Zámky  
15,44 R 832 Slatina Bratislava hl. stanica  
16,18 Os 5704 Nové Zámky x
18,40 R 1530 Žitava Bratislava hl. stanica 7
18,51 Os 5736 Levice  
19,44 R 810 Horehronec Bratislava hl. stanica  
22,05 Os 5738 Nová Baňa 1-5, 7
Smer Vrútky
4,25 Os 7500 Vrútky x
6,27 Os 7502 Žilina x
6,27 Os 7552 Vrútky 6, +
10,40 Os 7504 Diviaky x
11,05 Os 7554 Vrútky 6, +
14,36 Os 7506 Vrútky  
15,41 Os 7508 Žilina  
18,43 Os 7510 Vrútky  
Smer Banská Štiavnica
5,12 Os 6101 Banská Štiavnica x, 6
6,34 Os 6103 Banská Štiavnica  
9,47 Os 6105 Banská Štiavnica  
13,30 Os 6107 Banská Štiavnica 1-5, 7
15,46 Os 6109 Banská Štiavnica  
18,42 Os 6111 Banská Štiavnica  
22,05 Os 6115 Banská Štiavnica 1-5, 7

V y s v e t l i v k y

x Pracovné dni v SR
+ Nedele a sviatky v SR
1 Pondelok
2 Utorok
3 Streda
4 Štvrtok
5 Piatok
6 Sobota
7 Nedeľa